David R. Hawkins

MAPA ŚWIADOMOŚCI

ROZWOJU CZŁOWIEKA I LUDZKOŚCI 
według książki SIŁA czy MOC, Ukryte Determinanty Ludzkiego Zachowania, wyd. Virgo

Wg jego miary Level of Consciousness (LOC) – t.j. Poziom Świadomości

Po więcej informacji i opis poszczególnych poziomów polecam przeczytać książkę lub posłuchać wywiadów z autorem w internecie.

Koncepcja Boga Obraz życia Poziom Wartość LOC Emocje Proces
Jaźń Jest Oświecenie 700-1000 Niewysłowiony Czysta świadomość
Wszechistnienie Doskonałe Pokój 600 Błogość, Szczęście Iluminacja
Jeden Całkowite Radość, Zachwyt 540 Pogoda ducha Przemienienie
Kochający, czuły Życzliwe Miłość 500 Cześć Objawienie
Mądry Pełne znaczenia Rozum 400 Zrozumienie Abstrakcja
Miłosierny Harmonijne Akceptacja 350 Przebaczenie Transcendencja
Inspirujący Ufne Chęć, Gotowość 310 Optymizm Zamysł, Celowość
Umożliwiający Zadowalające Neutralność 250 Wiara, Zaufanie Uwolnienie, Wyzwolenie
Dozwalający Wykonalne Odwaga 200 Afirmacja Pełnomocnictwo
Obojętny Wymagające Duma 175 Lekceważenie, Pogarda Nadętość
Mściwy Wrogie Gniew 150 Nienawiść Agresja
Odmawiający Rozczarowujące Pożądanie, Żądza 125 Niepohamowanie Ujarzmienie, niewola
Karzący Przerażające Lęk 100 Niepokój, Obawa, Trwoga Wycofanie się
Gardzący Tragiczne Cierpienie, Smutek 75 Żal, Ubolewanie Wątpienie
Potępiający Beznadziejne Apatia 50 Rozpacz Rezygnacja
Mściwy Złe Wina 30 Wina Destrukcja
Lekceważący Przygnębienie Wstyd 20 Poniżenie, Upokorzenie Eliminacja, Wykluczenie
Written on września 24th, 2013

You must be logged in to post a comment.

The Journey Pl is proudly powered by WordPress and the Theme Adventure by Eric Schwarz
Entries (RSS) and Comments (RSS).

The Journey Pl

Podroz do Siebie