Abwoon d’bwashmaya
(Modlitwa Pańska w oryginalnym języku Aramejskim)

Zawsze szukam oryginału, źródła, pochodzenia. Jezus mówił tak wiele rzeczy, jednak jego słowa przez wieki były różnie tłumaczone. Ponieważ tłumaczami byli ludzi, różni ludzie, o różnym stopniu świadomości i czucia prawdy. Dlatego uwielbiam słuchać oryginalnych wersji słów, modlitw czy pieśni. Modlitwa Pańska w wersji języka aramejskiego, takiego jak podobno używał Jezus 2000 lat temu, jest troszkę inna, niż tą, którą nas uczono na religii. W maju 1993 roku usłyszałam ją po raz pierwszy na warsztatach Tańców Światowego Pokoju w Anglii „Peace trough the Art”, gdzie w grupie kilkuset osób z całego świata śpiewaliśmy i tańczyliśmy tą piękną pieśń wraz z Neil Douglas-Klotz, który wiele lat studiował jej zapisy. Poniżej słowa tej modlitwy. Podobno najlepiej je śpiewać, nie tylko mówić. Sprawdź :) https://www.youtube.com/watch?v=KejGKjSYD6w Kinga

************

W poszukiwaniu tłumaczenia oryginalnej wersji Aramejskiej pojawiają się nauki Dr. Rocco Errico (www.noohra.com), naukowca Aramejskiego, który tłumaczy, że słowo “abwoon” jest właściwie terminem pieszczotliwym, używanym zarówno przez mężczyzn i kobiety, i że bardziej niż słowo “ojciec” odpowiednim tłumaczeniem byłoby “Ukochany/a”.

Następujące tłumaczenie/poetycka interpretacja Modlitwy Pańskiej pochodzi od Dr. Neil Douglas-Klotz z Tańców Światowego Pokoju.

Abwoon d’bwashmaya
Nethqadash shmakh
Teytey malkuthakh
Nehwey sebyanach aykanna d’bwashmaya aph b’arha.
Habwlan lachma d’sunqanan yaomana.
Washboqlan khaubayn (wakhtahayn) aykana daph khnan shbwoqan l’khayyabayn.
Wela tahlan l’nesyuna
Ela patzan min bisha.
Metol dilakhie malkutha wahayla wateshbukhta l’ahlam almin.
Ameyn.

O Oddechu! Matko-Ojcze Kosmosu/ ty stworzyłeś wszystko to, co porusza się w świetle.
O Birther! Father-Mother of the Cosmos/ you create all that moves in light.
Skup swoje światło wewnątrz nas – uczyń je użytecznym: jak promienie latarni wskazują drogę.
Focus your light within us–make it useful:  as the rays of a beacon show the way.
Stwórz swoje królestwo jedności teraz – poprzez nasze płomienne serca i chętne ręce.
Create your reign of unity now–through our fiery hearts and willing hands.
Twoje jedno pragnienie działa z naszymi, jako w świetle, tak i we wszystkich formach.
Your one desire then acts with ours, as in all light, so in all forms.
Obdarz nas tym, czego potrzebujemy każdego dnia w chlebie i w intuicji: utrzymanie wołania rosnącego życia.
Grant what we need each day in bread and insight: subsistence for the call of growing life.
Zerwij więzy błędów, które nas pętają (Karma), jako i my odpuszczamy winy innych.
Loose the cords of mistakes binding us, as we release the strands we hold of others’ guilt.
Nie pozwól, byśmy zagubili się w powierzchownych rzeczach, w zapomnieniu,
Don’t let us enter forgetfulness
lecz pozwól, byśmy byli wolni od tego, co powstrzymuje nas przed dotarciem do prawdziwego celu.
But free us from unripeness
Tyś jest źródłem wszechmocnej woli, żywej siły działania, pieśni, która upiększa wszystko i odradza się z wieku na wiek.
From you is born all ruling will, the power and the life to do, the song that beautifies all, from age to age it renews.
Zapieczętowane w ufności, wierze i prawdzie (potwierdzam całą swoją istotą).
Truly–power to these statements–may they be the source from which all my actions grow.
Sealed in trust & faith.  Amen.

Wersja śpiewana: http://www.ashanamusic.com/beloved-album.html

Inne wersje tłumaczenia w jęz. angielskim są tutaj: http://www.astraldynamics.pl/artykul-61,,.html

Wersja śpiewana i tańczona przez Neil Douglas-Klotz: http://www.youtube.com/watch?v=ywNgex8EJbk

For other translations and information on the Aramaic Lord’s Prayer, please visit www.thenazareneway.com.

Transliteration and original translation of The Aramaic Lord’s Prayer by Dr. Neil Douglas-Klotz from the Peshitta (Syriac-Aramaic) version of Matthew 6:9-13 & Luke 11:2-4 reprinted from Prayers of the Cosmos: Meditations on the Aramaic Words of Jesus (Harper Collins, 1990), © 1990, used with permission.

Written on maj 6th, 2015 , oświecenie

Comments are closed.

The Journey is proudly powered by WordPress and the Theme Adventure by Eric Schwarz
Entries (RSS) and Comments (RSS).

The Journey

Polska